RODO

RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych

Drodzy uczestnicy i sympatycy Kongresu Małżeństw, organizowanego przez Fundację Małżeństwo Rodzina, w związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o to, abyście się zapoznali z informacją Administratora Danych Osobowych.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?%2520from=EN&uri=CELEX%3A32016R0679

RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Od kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Rozporządzenie RODO zacznie obowiązywać w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Dlaczego Fundacja Małżeństwo Rodzina podlega RODO?

RODO podlega każda firma, jak również stowarzyszenie, które przechowuje dane osobowe osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Skąd mamy dane osobowe? Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, co jest warunkiem wzięcia udziału w Kongresie Małżeństw. W naszej bazie przechowujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu oraz wiek.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Fundacja Małżeństwo Rodzina.

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas:
• na adres e-mail: kongresmalzenstw@gmail.com
• lub na adres pocztowy: Fundacja Małżeństwo Rodzina, ul. Grodzka 19, 58-100 Świdnica

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Małżeństwo Rodzina?

Wpisane w formularzu dane przechowujemy w celu rejestracji oraz udziału w Kongresie Małżeństw. Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty e-mail służy do przekazywania szczegółowych informacji, związanych z rejestracją i uczestnictwem w tym wydarzeniu.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie formalnej zgody, zapisanej w regulaminie udziału w Kongresie Małżeństw.

Prawa wobec Fundacji Małżeństwo Rodzina w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać w następujący sposób:
• jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać
•• sprostowania danych osobowych;
•• ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane osobowy nie będą przetwarzane, ale pozostaną w bazie danych, do momentu żądania ich usunięcia,
• w przypadku rezygnacji z naszych propozycji, można:
•• zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
•• cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
•• zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte z bazy zarządzanej przez Fundację Małżeństwo Rodzina;
• w przypadku żądania przeniesienia danych zostanie ono wykonane po przekazaniu do Fundacji Małżeństwo Rodzina zgody na ich przeniesienie.
W związku z przetwarzaniem przez  Fundację Małżeństwo Rodzina danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Danych osobowych nie udostępniamy nikomu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Fundację Małżeństwo Rodzina.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zarząd Fundacji Małżeństwo Rodzina

 

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU