Regulamin VIII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw „Konsumpcja i Asceza”

1) Postanowienia ogólne:

a) VIII Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 5-7.10.2018 r. w Świdnicy,
b) organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem,
c) współorganizatorami Kongresu są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury,
d) ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 340 miejsc,
e) Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, udział w Kongresie powinien mieć charakter randki małżeńskiej,
f) rejestracja uczestników odbywa się od dnia 02.07.2018 r. i trwa do wyczerpania miejsc,
g) w przypadku braku wolnych miejsc, przewidziane jest również uruchomienie listy rezerwowej.

2) W ramach Kongresu odbędą się:

a) wykłady zaproszonych prelegentów,
b) modlitwa,
c) Eucharystia,
d) wydarzenia kulturalne,
e) projekcja filmu „Tylko mnie kochaj”,
f) potańcówka.

3) Dane kontaktowe:

a) oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongresmalzenstw.pl, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com,
b) kontakt telefoniczny/informacja kongresowa pod nr: 577 017 643
c) od 2.07.18 do 16.09.18 r. dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00,
d) od 17.09.18 dyżur codziennie od 17:00- 21:00.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.

5) Zasady uczestnictwa w Kongresie.

Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a) zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”, brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych, nie została dokonana; obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu),
b) potwierdzenie udziału w Kongresie zostanie przekazane w formie emailowej w terminie do dnia 21 września 2018 r.,
c) w związku ze zmianą sposobu finansowania organizacji Kongresu prosimy tym razem o dokonanie darowizny w formie cegiełki o jednej z wybranych wartości: 300, 400 lub 500 zł.
d) darowiznę prosimy przesłać na konto Organizatora: BZWBK 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19, tytułem: Darowizna/ imiona i nazwisko małżonków, miejscowość,
e) uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania darowizny; wpływy monitorowane będą raz w tygodniu od 16 lipca 2018,
f) pierwszeństwo udziału w Kongresie mają darczyńcy.
6) Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie:
a) uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie; rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail : kongresmalzenstw@gmail.com,
b) uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową,
c) wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi.

7) Zakwaterowanie/ posiłki.

a) organizator zapewnia noclegi na czas trwania Kongresu każdemu uczestnikowi, który zgłosi taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym; Uczestników Kongresu goszczą w swoich domach świdniczanie, jednocześnie zapewniając zakwaterowanym uczestnikom Kongresu posiłki (kolację w piątek/ śniadanie w sobotę/ śniadanie i obiad w niedzielę).
b) Uczestnicy Kongresu korzystający z noclegów u świdnickich gospodarzy nie ponoszą z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty; Uczestnik Kongresu korzystający z noclegu zgadza się na przekazanie swojego numeru telefonu gospodarzowi użyczającemu noclegu; Uczestnicy, którzy otrzymają od Organizatora dane kontaktowe osoby użyczającej noclegu, mają obowiązek skontaktować się z gospodarzem, aby ustalić dzień i spodziewaną godzinę przybycia na miejsce noclegu,
c) Uczestnik jest zobowiązany telefonicznie poinformować gospodarza w przypadku niemożności przybycia do Świdnicy w określonym czasie,
d) każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad oraz kolację.

8) Rejestracja uczestników:

a) Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43,
b) punkt rejestracji działa od godz. 17.00 w piątek 5.10.2018 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00; Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

9) Postanowienia końcowe:

a) wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem,
b) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom; dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji,
c) pełna informacja Administratora Danych Osobowych dostępna jest na stronie kongresmalzenstw.pl

0 komentarzy “Regulamin VIII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw „Konsumpcja i Asceza”Add yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU