Aktualności

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw „Konsumpcja i Asceza”

1) Postanowienia ogólne:

a) VIII Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 5-7.10.2018 r. w Świdnicy,
b) organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem,
c) współorganizatorami Kongresu są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury,
d) ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 340 miejsc,
e) Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, udział w Kongresie powinien mieć charakter randki małżeńskiej,
f) rejestracja uczestników odbywa się od dnia 02.07.2018 r. i trwa do wyczerpania miejsc,
g) w przypadku braku wolnych miejsc, przewidziane jest również uruchomienie listy rezerwowej.

2) W ramach Kongresu odbędą się:

a) wykłady zaproszonych prelegentów,
b) modlitwa,
c) Eucharystia,
d) wydarzenia kulturalne,
e) projekcja filmu „Tylko mnie kochaj”,
f) potańcówka.

3) Dane kontaktowe:

a) oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongresmalzenstw.pl, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com,
b) kontakt telefoniczny/informacja kongresowa pod nr: 577 017 643
c) od 2.07.18 do 16.09.18 r. dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00,
d) od 17.09.18 dyżur codziennie od 17:00- 21:00.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.

5) Zasady uczestnictwa w Kongresie.

Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a) zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”, brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych, nie została dokonana; obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu),
b) potwierdzenie udziału w Kongresie zostanie przekazane w formie emailowej w terminie do dnia 21 września 2018 r.,
c) w związku ze zmianą sposobu finansowania organizacji Kongresu prosimy tym razem o dokonanie darowizny w formie cegiełki o jednej z wybranych wartości: 300, 400 lub 500 zł.
d) darowiznę prosimy przesłać na konto Organizatora: BZWBK 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19, tytułem: Darowizna/ imiona i nazwisko małżonków, miejscowość,
e) uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania darowizny; wpływy monitorowane będą raz w tygodniu od 16 lipca 2018,
f) pierwszeństwo udziału w Kongresie mają darczyńcy.
6) Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie:
a) uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie; rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail : kongresmalzenstw@gmail.com,
b) uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową,
c) wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi.

7) Zakwaterowanie/ posiłki.

a) organizator zapewnia noclegi na czas trwania Kongresu każdemu uczestnikowi, który zgłosi taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym; Uczestników Kongresu goszczą w swoich domach świdniczanie, jednocześnie zapewniając zakwaterowanym uczestnikom Kongresu posiłki (kolację w piątek/ śniadanie w sobotę/ śniadanie i obiad w niedzielę).
b) Uczestnicy Kongresu korzystający z noclegów u świdnickich gospodarzy nie ponoszą z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty; Uczestnik Kongresu korzystający z noclegu zgadza się na przekazanie swojego numeru telefonu gospodarzowi użyczającemu noclegu; Uczestnicy, którzy otrzymają od Organizatora dane kontaktowe osoby użyczającej noclegu, mają obowiązek skontaktować się z gospodarzem, aby ustalić dzień i spodziewaną godzinę przybycia na miejsce noclegu,
c) Uczestnik jest zobowiązany telefonicznie poinformować gospodarza w przypadku niemożności przybycia do Świdnicy w określonym czasie,
d) każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad oraz kolację.

8) Rejestracja uczestników:

a) Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43,
b) punkt rejestracji działa od godz. 17.00 w piątek 5.10.2018 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00; Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

9) Postanowienia końcowe:

a) wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem,
b) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom; dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji,
c) pełna informacja Administratora Danych Osobowych dostępna jest na stronie kongresmalzenstw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *